Gassarmatur AS og Meknett AS har fusjonert for å styrke sin posisjon i markedet.
Du finner mer informasjon om våre respektive selskaper på våre gamle hjemmesider:

Gassarmatur AS and Meknett AS have merged to strengthen their position in the market.
You will find more information about our respective companies on our old websites:

Selskapet vil videreføre det de to selskapene hver for seg har hatt som styrke:

 • Mangeårig kompetanse og erfaring med utvikling og produksjon av utstyr og tekniske løsninger for gassindustrien.
 • En sterk aktør i leverandørmarkedet innen mekanisk industri.
 • Selskapet vil videreføre relasjoner mot eksisterende kunder og leverandører.

  Kontoret på Lillehammer med de ansatte opprettholdes som et salgskontor, og produksjonen ved fabrikken på Hagan fortsetter som før.

  Fabrikken på Hagan blir selskapets hovedkontor.

  GA Meknett AS gleder seg til et fortsatt godt samarbeid med alle våre gamle og nye kontakter.

  The company will continue what Gassarmatur AS and Meknett AS each has had as their strengths:

 • Years of expertise and experience in development and manufacturing of equipment and technical solutions for the gas industry.
 • A strong participant in the supplier market of mechanical industry.
 • The company will continue the relationship with existing customers and suppliers.

  The office in Lillehammer will continue as a sales office, and the production facilities at Hagan will be in operation as before.

  The factory at Hagan will be the company’s head office.

  GA Meknett AS look forward to continuing a good collaboration with all our old and new contacts.