Mångårig kompetens och erfarenhet med utveckling och produktion av utrustning och tekniska lösningar för gasindustrin

Vi är en stark aktör i leverantörsmarknaden
inom mekanisk industri

Storköksventilation
Luftrening med UV-ljus och Ozon

Luftrening och Luktsanering med UV-ljus och Ozon