Mangeårig kompetanse og erfaring med utvikling og produksjon av utstyr og tekniske løsninger for gassindustrien

Vi er en sterk aktør i leverandørmarkedet
innen mekanisk industri

Kjøkkenventilasjon
Luftrensing med UV-lys og ozon

Luftrensing og luktdekonstruksjon med UV-lys og ozon