Fiskeoppdrett

I et langvarig samarbeid med Linde har GA Meknett utviklet doseringsskap skreddersydd for oppdrettsnæringen. Disse doseringsskapene spiller en avgjørende rolle i oksygenering av vann for å sikre optimalt miljø for oppdrettsfisk.

I dagens oppdrettsindustri ser vi en stadig økende vekst i størrelsen og kompleksiteten til oppdrettsanlegg. Det er en pågående trend med mer landbasert oppdrett eller bruk av lukkede systemer. I denne utviklingen blir GA Meknett og Lindes innovative oksygeneringsløsninger avgjørende for å forme fremtidens bærekraftige fiskeoppdrett.

Det unike partnerskapet mellom GA Meknett og Linde har som mål å støtte oppdrettsnæringen ved å levere pålitelige, effektive og skreddersydde doseringsskap som oppfyller de stadig skiftende behovene til oppdrettsanlegg. Dette samarbeidet spiller en avgjørende rolle i å møte kravene for økt produksjon og bærekraft i oppdrettsindustrien.

Kontaktperson

Salgs- og prosjektleder

Tore André Hansen

T: +47 48 222 362

E: Send e-post