Kjøkkenventilasjon

Våre ventilasjonshetter er utviklet for alle typer aktiviteter i professjonelle kjøkken. Slik som over komfyrer, platetopper, frityrgryter, kombikomfyrer eller oppvaskmaskiner. Hettene kan fås i mange ulike kombinasjoner med eller uten UV/Ozon teknikk.

Finns i tre basisutførelser:

 • Mattilberedningshette
 • Oppvaskhette
 • Kondenshette

Hettene kan fås i mange ulike kombinasjoner og med muligheter for tilvalg.

 • Avtrekksluft
 • Tilluft (tilvalg)
 • Styreluft (tilvalg)
 • Uv-rensing (tilvalg)
 • LED-belysning, IP65
 • Rasjonelt opphengssystem (tilvalg)
 • Beskyttelsesfilm (tilvalg)

Avtrekkshette

Avtrekksenheten er stadardisert for en maksimalt luftmengde på 300l/s, men det er enkelt å tilpasse luftmengden ved montering av blindplater. Vi benytter oss av effektive baffelfiltere som tar bort 98 % av partikler større enn 7my. Ved større hetter kan flere utsugenheter monteres inn.

Innjusteringsspjeld og måleuttak finnes selvfølgelig i hver enhet.

Avtrekkshette for professjonelle kjøkken

UV/Ozon-rensing

UV-rensing av avtrekksmengden tar bort fett og minsker lukten i luften. Dette fører til fire viktige fordeler:

 1. Mindre kostnader for rengjøring av im-kanaler.
 2. Minsker risikoen for brann.
 3. Mindre lukt.
 4. Øker muligheten for varmegjennvinning.

UV-rensing er bransjens mest brukte og utprøvede metode. En av de store fordelene er at det ikke bygges opp fettavleiring i ventilasjonskanalene. Dette betyr at kostnadene for rengjøring av kanalsystemet minsker betraktlig. Dessuten minsker risikoen betydelig for at det oppstår brann, og gir økt trygghet for så vel personalet som for bedriftens økonomi.

I ventilasjonssystem der det ikke bygges opp fettavleiringer, kan man også utnytte energibesparingene som oppnås gjennom installasjon av varmegjennvinning. UV-utstyret muliggjør besparingen både i økonomien og  for miljøet.

For å opprettholde optimatl rengjøringseffekt, må UV lampene tørkes av med gjevne mellomrom.

VentiQs nye revlosjonerende UV-hette har en genial løsningen for enkelt å holde UV lysene rene over tid. Her følger en forklaring på hvor enkelt rengjøring er:

Åpne – trekk ned kassetten med UV lys

Ta tak i håndtaket på filterluken og trekk ned. Et avansert sikkerhetssystem sørger for av UV lysene slukkes når luken åpnes. Systemet oppfyller alle normer/sertifiseringer.

Ta ut filteret for rengjøring

Fettfilterene tas ut for rengjøring, f.eks i oppvaskmaskinen. Når luken er trukket ned er det enklere å ta ut filterene for rengjøring, ettersom de da er i en høyde det er lett for operatøren å nå.

Rengjøring av UV rør

Når Uv lampene er nedfelte og filtrene er tatt ut, er det enkelt å gjøre rent med en klut eller liknende.

Sett så tilbake de rengjorde filtrene, steng luken og systemet er klar for bruk igjen.

Enklere kan det ikke bli!

Tilluftshette

Alle våre hetter kan man få med tilluft. Tilluften til kjøkkenlokalet skjer gjennom hele frontstykket. Dette gir en stor flate og dermed lav hastighet på luftstrømmen. Dette igjen gir et bra arbeidsmiljø for kjøkkenpersonellet og et lavt støynivå. Alle enheter har  Innjusteringsspjeld og måleuttak.

Oppvask- og kondenshette

Kondenshetten samler effektivt opp vanndamp og fører den til kjøkkenes avløpssystem. Kondensplatene er enkle og raske å demontere for rengjøring. LED belysning er standard. Kan monteres sammen med VentiQs QIS.

Styreluft

Alle våre hetter kan leveres med styreluft som effektivt fanger inn den forurensede luften. Dette gjelder også hetter uten tilluft. Vi har en separat viftre som presser ut luftstrømmer horisontalt på nedekant av fronthetten.

Kontaktperson

Salgs- og prosjektleder

Per Erik Vold

T: +47 918 84 545

E: Send e-post