Brenselcelle

I tett samarbeid med anerkjente produsenter av hydrogengeneratorer, tar GA-Meknett initiativ til å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Med sin betydelige ekspertise innen gass, posisjonerer GA-Meknett seg som en ledende deltaker i kappløpet for å levere neste generasjon av energiproduksjonsutstyr.

Hydrogengeneratorer og brenselceller representerer en velkjent, men avgjørende teknologi innen dette skiftet. Enkelt forklart, når hydrogen (H2) tilføres brenselcellen, utløses en reaksjon som produserer elektrisk strøm, samtidig som den utelukkende genererer vanndamp (O2) som utslipp, uten forurensning.

GA-Meknetts brenselceller utgjør en banebrytende løsning. De kan anvendes som nødstrømkilder for kritiske eller sensitive applikasjoner ved strømbrudd i det vanlige nettet. Videre kan de brukes til strømproduksjon i områder som ikke har normal dekning fra strømnettet. Dette representerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig og pålitelig energifremtid, samtidig som det reduserer miljøbelastningen betydelig. GA-Meknetts innsats på dette området understreker deres forpliktelse til å drive positiv endring i energibransjen.

Brenselcelle

Brukerveiledning kan lastes ned her Powerup

Kontaktperson

Salgs- og prosjektleder

Tore André Hansen

T: +47 48 222 362

E: Send e-post