Gassutstyr

Maskinelle teknologiforbedringer og betydelig øket automatiseringsgrad gjør oss sterkt konkurranse-dyktige. Selv med en betydelig økning i råmaterialpriser, er vi i stand til å tilby våre kunder de beste priser. Produksjonens infrastruktur sikrer en effektiv håndtering maskinelt og manuelt fra råvare-inngang til ekspedisjon.

Vårt viktigste råmateriale er messing, spesialutviklet etter samarbeid mellom NORGAS og Raufoss for å tilfredsstille de strengeste krav fra olje-, gass-, maritim og landbasert industri. Materialet har meget lang levetid.