Regulatorer

Våre regulator-produkter har lang tradisjon og anseelse. Dette på grunn av avansert og anerkjent teknologi, topp materialkvaliteter, nøyaktig testing og kvalitetskontroll.

GA har utviklet en ny regulator som også er beregnet og sertifisert for bruk med 300bar systemer.

Også andre regulatorer er blitt utviklet – til bruk i systemer og til oppgaver med spesielle krav til utforming og/eller ytelser.

Kontaktperson

Salgs- og prosjektleder

Tore André Hansen

T: +47 48 222 362

E: Send e-post