Pigtails

Forbinder gassflasker til sentraler.

Gasselskapene er de største brukere, sammen med anvendelsen til gassentraler om bord i skip. Produktet leveres både for høy- og lavtrykksgass. Basert på egen teknologi produseres slyngene i egne lokaler i Nittedal Kommune.

Kontaktperson

Salgs- og prosjektleder

Tore André Hansen

T: +47 48 222 362

E: Send e-post