ZERO+

Luftreningssystemet ZERO+ består av kassetter samt styrsystem. Kassetterna innehåller UV-strålningsrör som sänder ut UV-ljus som sönderdelar molekyler, exempelvis fett och luktämnen.

Vi har tre olika typer av UV-rör beroende på förutsättningar vid reningen. Standard är ZERO+. Vid höga temperatur, < 60 grader C, i ventilationsluften är ZERO HT (High Temperature) bättre val. Är det mycket kraftiga föroreningar i luften så förordas ZERO HO (High Output).

Som framgår nedan finns många olika storlekar av kassetter anpassade till olika luftflöden. Kassetterna monteras på lejdrar för att lätt åtkomst vid service.

Styrsystemet placeras på lämplig plats utanför ventilationshuven. Styrsystemet larmar bl.a. när det är dags för service av reningssystemet.

ArtikelBenämningLuftflödeLxDxH (mm)Eldata
ZERO+ ControlStyrsystem till ZERO+-200x80x60230V
ZERO+ 205UV-kassett med 4st Tube 410720 m³/h450x328x6565W
ZERO+ 305UV-kassett med 6st Tube 4101080 m³/h450x328x65100W
ZERO+ 200UV-kassett med 2st Tube 870720 m³/h930x145x6580W
ZERO+ 275UV-kassett med 2st Tube 16401000 m³/h1690x145x65160W
ZERO+ 400UV-kassett med 4st Tube 8701440 m³/h930x315x65160W
ZERO+ 550UV-kassett med 4st Tube 16402000 m³/h1640x315x65320W
ZERO+ 600UV-kassett med 6st Tube 8702160 m³/h930x315x65240W
ZERO+ 825UV-kassett med 6st Tube 16403000 m³/h1640x315x65480W
ZERO+ 800 HOUV-kassett med 4st Tube 870 High-Out2880 m³/h930x315x65320W
ZERO+ 1200 HOUV-kassett med 6st Tube 870 High-Out4320 m³/h930x340x65480W

Mer om Luftreningssystemet ZERO+

Eliminerar fett, löser luktproblem och minskar kostnaderna 

ZERO+ luftrenare med UV-ljus och ozon, är speciellt utvecklad för de stora utmaningarna i storköksventilation. Ta bort fett och minska luktkoncentrationen och samtidigt vara designad för enkelt underhåll och kostnadseffektiv service. ZERO+ monteras direkt i ventilationskåpans filterhus, vilket gör att hela ventilationssystemet hålls rent från fett och utrustningen är enkelt tillgänglig för avtorkning av UV-rören. När det är dags för service byts UV-rören enklare än vanliga lysrör, vilket sparar tid och kostnader.

UVtech ZERO+ används i restaurangmiljö dels för att hindra uppbyggnaden av fettavlagringar i ventilationssystemet och dels för att lösa problem med matos som stör grannar. UV-ljuset slår sönder fettmolekylerna till ofarliga och icke klibbiga polymeriserade kolföreningar, vilket innebär att ventilationskanalerna alltid hålls fria från fett. Installation av ZERO+ ger en reduktion av kostnaderna för sotning och rengöring med 70-75 %.

Dessutom innebär den fettfria frånluften att ZERO+ ger möjlighet att projektera/montera in värmeväxlare på restaurangens frånluft. En förändring som sparar hundratusentals kilowattimmar varje år i uppvärmningsbehov.

Problem med klagande grannar kan undvikas eller lösas genom att montera in ZERO+. Vår utrustning minskar luktbelastningen i frånluften med mellan 74-95 % vid kombination med patronkolfilter, detta löser många problem med närboende som störs av restaurangens matos.

Reningsutrustningen kan vara en integrerad del i leveransen av en ny ventilationskåpa, men också i efterhand byggas in i en befintlig kåpa. ZERO+ ska monteras som komplement till väl fungerande ventilationskåpa för restaurang med effektiva mekaniska fettfilter av cyklon- eller labyrintmodell.

Enkel att underhålla

Till skillnad från andra luftrenare är ZERO+ mycket enkel att serva. UV-rören är enklare att byta än lysrören i en vanlig belysningsarmatur. Tack vare detta kan byte av UV-rören utföras på mindre än tio minuter, vilket ska jämföras med flertalet timmar för andra luftreningstekniker. Sparar både tid i köket och kostnader. UV-rören ska bytas efter 12 000 drifttimmar eller efter två år, vilket som inträffar först.

Den löpande avtorkningen av UV-rören underlättas också väsentligt av att ZERO+ sitter i direkt anslutning till de mekaniska fettfiltren i ventilationskåpan. När dessa mekaniska fettfilter plockas ner för att tvättas i diskmaskinen som del av rengöringsrutinen i restaurangen, tar det endast ett par sekunder att också torka av UV-rören med fuktig mikroduk.

Intelligent styrsystem

ZERO+ Control ger brukaren påminnelser när det är dags för rengöring av UV-rören och när det är dags att byta UV-rör och övervakar systemets funktioner samt larmar ifall någon störning noteras. Dessa larm kan skickas vidare till övergripande DUC eller liknande system.

Styrsystemet innehåller även dubbla tvingande säkerhetssystem för ozonsäkerhet. Dessa system måste kopplas in för att ZERO+ överhuvudtaget ska starta. Säkerhetssystemet fungerar även som skydd mot att UV-ljuset görs synligt.

Sortiment

ZERO+ finns i ett flertal standardiserade storlekar som gör det enkelt att anpassa reningssystemet till det behov som föreligger.

Säljchef export

Stefan Wahlund

T: +46 7257 47232

E: skicka E-post