INDU

Luftreningssystemet INDU består av flera olika kompletta moduler för stora luftflöden. Modulerna kan placeras på lämplig plats i ett ventilationssystem. Invändigt finns ett antal UV kassetter anpassade till luftflödet. Det finns moduler med 1, 2 eller 3 våningar med plats för upp till 4 kassetter per nivå. Alla modulerna har spänning 230V.

Styrsystemet som bl.a. larmar när det är tid för service är färdigmonterat på modulen men går att flytta om det är lämpligt.

MER OM LUFTRENINGSSYSTEMET INDU

INDU är en speciellt framtagen komplett luftrenare med UV-ljus och ozon för ventilationsanläggningar med höga frånluftsflöden eller projekt där luftreningen av utrymmesskäl måste placeras en bit ifrån källan till föroreningarna. INDU ger stor flexibilitet med att kunna öka eller minska reningseffekten i takt med att belastningen av föroreningar i anläggningen kanske ändras. INDU kan likaväl användas i processventilation som i restaurangventilation eller allmänventilation.

Den vanligaste användningen för INDU är att reducera luktbelastningen i frånluften med 74-95 %. UVtech INDU ger de bästa förutsättningarna för att få till en effektiv reduktion av organiska lukter. Organiska lukter är otroligt komplexa i sin kemiska sammansättning, tusentals ämnen med olika kemisk bas och luktkaraktär förekommer i olika blandningar och koncentrationer. Dessutom förändras denna sammansättning ofta flera gånger varje dag. Kombinationen av behandling med UV-ljus, ozon och specifika radikaler gör att man med hjälp av UVtech INDU kan lösa de flesta situationer där grannar eller närboende klagar på störande lukter från en process.

UVtech INDU används dessutom ofta i restaurangmiljö och livsmedelsindustrin för att även hindra uppbyggnaden av fettavlagringar i ventilationssystemet. INDU ska monteras som komplement till väl fungerande ventilationskåpa för restaurang/industri med effektiva mekaniska fettfilter. UV-renaren bryter då ner resterande fett till polymeriserade kolföreningar. Tack vare detta kan ventilationskanalerna hållas fria från fett. En reduktion av kostnaderna för sotning och rengöring med mellan 70-75 % är normalt resultatet av att installera INDU. Dessutom innebär den fettfria frånluften att INDU ger möjlighet för att projektera/installera värmeväxlare på frånluft, en förändring som många gånger kan sparar hundratusentals kilowattimmar varje år i uppvärmningsbehov. INDU ska monteras som komplement till väl fungerande ventilationskåpa för restaurang/industri med effektiva mekaniska fettfilter av cyklon- eller labyrintmodell.

Enkel att underhålla

Till skillnad från andra luftrenare är INDU mycket enkel att serva. UV-rören sitter i kassetter som snabbt skjuts in och ut ur sina spår i INDU-boxen. UV-rören är enklare att byta än lysrören i en vanlig belysningsarmatur. Tack vare detta kan byte av UV-rören utföras på mindre än tio minuter, vilket ska jämföras med flertalet timmar för andra luftreningstekniker. Sparar både tid i köket och kostnader. UV-rören ska bytas efter 12 000 drifttimmar eller efter två år, vilket som inträffar först.

Den löpande avtorkningen av UV-rören underlättas också väsentligt av att kassetterna i INDU är mycket enkla att ta ut via serviceluckan. Som en del av anläggningens drift och skötselrutiner ska UV-rören torkas av med jämna mellanrum. Det tar endast ett par minuter att dra ut kassetterna, torka av UV-rören med fuktig mikroduk och sedan skjuta tillbaka kassetterna i position.

Intelligent styrsystem

INDU har ett integrerat styrsystem som ger brukaren påminnelser när det är dags för rengöring av UV-rören och när det är dags att byta UV-rör samt övervakar systemets funktioner och larmar ifall någon störning noteras. Dessa larm kan skickas vidare till övergripande DUC eller liknande system.

Styrsystemet innehåller även dubbla tvingande säkerhetssystem för ozonsäkerhet. Dessa system måste kopplas in för att INDU överhuvudtaget ska starta. Säkerhetssystemet fungerar även som skydd mot att UV-ljuset görs synligt.

Sortiment

INDU finns i ett flertal standardiserade storlekar för luftflöden mellan 1440 till 25920 m³/h som gör det enkelt att anpassa reningssystemet till det behov som föreligger.

Säljchef export

Stefan Wahlund

T: +46 7257 47232

E: skicka E-post