Luftrening

Med hjälp av kvantfysikaliska metoder kan UVtech sönderdela molekyler. Principen är att med hjälp av rätt strålningsenergi i rätt ögonblick bryta sönder dubbelbindningar i komplexa molekyler. Genom kontroll av olika våglängder och energitätheter nedbryts långa fettmolekyler och illaluktande aromatiska bensenderivat till ofarliga ämnen. Systemet producerar också våglängder med energitätheter som sönderdelar syre och vatten till aktiva radikaler som snabbt oxiderar de sönderstyckade molekylerna.
Resultatet är ofarliga molekyler som inte lukter illa och inte är brandfarliga, eller på annat sätt inverkar negativt på vår omgivning.

UVtech tar bort fett och lukt

UVtech tar blixtsnabbt bort fett i en luftström, 90% av våra installationer är i restaurangventilation.

Vår utrustning förhindrar att fett byggs upp på väggarna i imkanalen, fläktar och insidan av aggregat. Detta minskar brandrisken avsevärt.

Vi reducerar även lukter så att grannar inte behöver störas av matos.

Inte konstigt att vi är en marknadsledande leverantör av luftrenare baserade på UV-ljus och generering av ozon.

UVtech använder den Nobelprisbelönta tekniken runt fotolys. Med hjälp av UV-ljus bryts fett och andra molekyler snabbt ner till ofarliga restprodukter. Samtidigt genereras även ozon som ytterligare förstärker reningsprocessen.

Luftreningsutrustning från UVtech kan hjälpa dig med att:

  • Förbättra de ekonomiska förutsättningarna för restauranger eftersom kostnader för sotning och energiåtervinning minskas drastiskt, återbetalningstiden för investeringen i ZERO+ eller DUCT är som regel mycket kort.
  • Driva restauranger utan att grannar störs av matos eftersom ZERO+ eller DUCT reducerar luktbelastningen
  • Lösa luktutmaningar i frånluften på många andra applikationer, som t.ex. bostadsfastigheter med roterande växlare, där DUCT kan efterinstalleras på ett enkelt sätt, eller i industrikök där INDU kan hjälpa till att lösa luktproblem.
  • Minska klagomålen på illaluktande soprum, NOVA är en enkel rumsrenare som håller soplukterna till ett minimum.

UVtechs produkter utvecklas och tillverkas i Sverige, vi har mer än 15 års erfarenhet av luftrening och våra produkter levereras till över 20 länder runt om i världen.

Säljchef export

Stefan Wahlund

T: +46 7257 47232

E: skicka E-post